פה זה מתחיל   מילות נשמתו  שיר שאהב  מילים לשחר  האלבום  בתנועה  רצינו שתדעו

רצינו שתדעו