בתנועה

 

סרטון שהפיקה משפחתו של שחר לזכרו

קטע שנילצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע ראשוןלצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע רביעילצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע שלישי לצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

 קטע שישילצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע חמישי לצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע שמינילצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע שביעילצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

קטע תשיעי

לצערינו לא ניתן לצפות בסרטון באמצעות דפדפן זה

את השירים והסרטון ניתן לנגן באמצעות תוכנת "נגן המדיה" גירסא 9 ומעלה