זמן סיוט

  פברואר 2003

  כותרת מלאת תמיהה

  גורם הזמן משתלב עם סיוט?

  תודו, למעט בינינו הדבר ברור

  אם כן למה מכוונים דבריי...

 

  להתעורר מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה

  עם חסר ענק

  בגוף בלב, גם בנשמה

  זה זמן סיוט!

 

  לחכות שהשניות, הדקות השעות יעברו

  זה זמן סיוט!

  לעצום עיניים בכח ולומר לעצמך,

  זה רק חלום רע, תיכף הוא ישוב.

 

  להתעורר ולהיווכח שהחלום הפך למציאות!

  והזמן, זמן סיוט.

  ניסיון לשמר ולהזכיר

  אך את האין, אין להשיב.

 

  שנים חלפו ולא ביעף!

  הגעגוע העריגה והכמיהה עזים

  לא מתבייש להשתמש בתיבה הלשונית

  "עזים כמוות".

 

  היכן אתה מזיניק שלי

  למה בלילה מאוחר, אתה לא מניח יד על כתפי

  ואומר, אבא חזרתי כדי לא ללכת שוב.

  והזמן, זמן סיוט.