משמיים נפלת

 פברואר 2001

משמיים נפלת בן 

במקורותינו

העתיקים

כתוב

מאדמה באת

ולאדמה תשוב

אך אתה

בן

משמיים נפלת

ואליהם חזרת