תמונה מקיר תזעק

 

בערוב היום, בטרם תבוא

אשים את ראשי על הכר

אעצום את עיני, אולי רק מעט

אני מרגיש כה מוזר

אתדפק על דלתות כל בית וקיר

אעבור עולמות וימים

אחפש מבטך את עיניך ואתור

אולי בכל זאת יש מכיר

לא אשקוט לו לרגע

לא אנוח לילות, כסומא אחפש את האור

אך עיניך שותקות לי מתוך התמונה ואומרות לי

"אתה סתם שיכור......"

לו יכולת לרגע לצאת מהקיר

לו יכולת לרגע לקפוץ

אז היינו ודאי חובקים זה את זה

ובוכים אוהבים עד הסוף.

 

                               שגיא