השחר!

השחר עולה פה עוד כמה דקות

השחר יבוא ויפציע

הבוקר יבוא אלינו לבכות

השחר שלי לא מגיע.                                       

 

רגבי אדמה מכסים את כולך

האם הגדולה של כולנו

עזוב אלוהים הוא לא בשבילך

הוא צריך להיות פה איתנו.

 

אחי הקטן אי מזה באת?

ואיפה תלך ? פני ירח

חכה רק עוד רגע בטרם לכתך

לאן אתה רץ ובורח?

 

אבנה לי צינור ארוך ופתוח

אבוא בהיכל הקדושה

ושם אמצאך מחייך ובטוח

הדרך תיהיה לי קשה.

 

                         שגיא