אז זהו יקירה

אז זהו יקירה

אני משחרר אותך מכבלי הקנאה והסבל

אז זהו יקירה     

אפשר לומר ששמח

שטוב לך

אז זהו אהובה

הלב לא שלם (קצת שבור אפשר לומר(

בשבילך הוא מתאחד לזמן קצר

אז זהו אהובה

תשמרי חלקה קטנה בראשך

גם ברגעים נורא מרוחקים

אז זהו ילדה

אז זהו