השעה היא הלילה

השעה היא הלילה

והזמן הוא עכשיו

איתך יושב ועלייך חושב

כנראה הבנתי היום

משמעות הכאב

את אמרת לי עזוב

וברחת למטבח

כל גופי שתק ורק ליבי צרח

ואני אוהב, אמרתי,

את הבטת וקמת

אף מילה לא אמרת

והשארת לי קצת עצב

שמעולם לא בחרת.