העולם כה ריק

 

העולם כה ריק

כאשר רק הרים, גאיות

נחלים וערים קיימים בו

אך פה ושם

כאשר קיים מישהו המסכים איתנו

אשר איתו די לנו בשתיקה

הופך עולמנו לגן עדן מאוכלס