נפרד מאלה שקשה לעזבם

 

נפרד מאלה שקשה לעזבם

לא בקול רם.

נאמר  להם רק,

כי אין להשיב.

נזכיר להם רק

(או מוטב לא נזכיר)

שורה כלשהי או בית משיר.

ואם בלהט לבם נפגע-

נכבה את האש

נצנן את החום הנודף מידם.

נשאירם לבד.