שירים ששחר אהב

 שיר לשירה | פרח שחור | מודדת | משהו

דברי עכשיו ילדה, אני שומע

כל העולם מקשיב למלמולך,

דברי, מלאך שלי, אני יודע

שלא תמיד יקשיבו לקולך.

 

דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים,

כל עוד הלב נוטף מחיוכך,

חבקי את כל פחדי בשתי ידייך

חבקי דובים גדולים מתוך שנתך.

 

עולם חדש וטוב אני אתן לך,

כבר במבט כחול את מגלה,

כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח

קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה.

 

תהיי קטנה, הלילה לא יגע בך

סיכת פרפר קשורה בשערך,

תהיי קטנה מאומה לא יברח לך

אני אהיה גדול גם בשבילך.