חי את המת 

אני והצל יצאנו לדרך

חי כקפוא בנקודת זמן במרחב

את הזמן שעצר מלכת – מאיץ

שחר שקע לו אפוף להבות

המת זה אתה – ועתה זה אני