ספור קצר

 

קוסם אחד נתן לארבעה אנשים ארבע נרות

שכל נר דולק שעה אחת בלבד.

האיש הראשון הדליק את הנר והיה לו אור לשעה אחת שלמה בלבד.

האיש השני חצה את הנר לחצי והיה לו אור

הרבה יותר חזק מאשר לאיש הראשון

אבל רק לחצי שעה....

האיש השלישי חילק את הנר לארבעה חלקים והדליק את כולם

והיה לו אור הרבה יותר חזק מלשני האנשים האחרים

אבל רק לרבע שעה....

האיש הרביעי הדליק את הנר רק כאשר היה צריך.

 

                                            שחר

                                            birdboy